Reunión Cerf ONU

por Bill Weiss en 5 de novembro de 2009

UN , New York; DSSG Envoy; Volodymyr Pekarchuk met with Chistelle Loupforest External Relations and Partnerships Section of the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs at the United Nations

Entre as principais preocupacións da sociedade é garantir a utilidade e oportunidade da prestación de axuda humanitaria. En ambos os niveis globais e locais, membros DSSG quere traballar cos doadores e receptores para acadar estes fins. En particular, a Sociedade apoia as obras do cadro Cascos Brancos da ONU.

Desde Eventos

Os comentarios están pechados para esta entrada.