ANO Global Compact ASV tīkla Simpozijs "Boardroom Inperative"

Bill Weiss uz 5. novembris, 2009

ANO Globālais līgums tikšanās bija apmeklēt Dr. Sanchez vārdā Diplomātiskajā biedrības.
Arī apmeklēšanu bija Allen White-Tellus institūts, Bill Conway priekšsēdētāja Fairmount Minerāli, Carolyn Woo-dekāns Norte Dame koledža biznesā, Cary Klafter-Intel, Diane Dillio Ridgley saskarne, Brian Lowry-Monsanto, Susan stomer-Novo Nordisk nosaukt daži

Komentāri ir slēgti šajā ierakstā.