CERF Zgromadzenie ONZ

Bill Weiss na 05 listopada 2009

UN , New York; DSSG Envoy; Volodymyr Pekarchuk met with Chistelle Loupforest External Relations and Partnerships Section of the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs at the United Nations

Wśród głównych problemów Towarzystwa jest zapewnienie przydatności i terminowości dostarczania pomocy humanitarnej. Zarówno na poziomie globalnym i lokalnym, członkowie DSSG pragnie pracować z donatorów i biorców w kierunku tych celów. W szczególności społeczeństwo popiera prace ramach białych hełmów ONZ.

Komentarze są zamknięte dla tego wpisu.