Takimi Cerf OKB

nga Bill Weiss më 5 nëntor 2009

UN , New York; DSSG Envoy; Volodymyr Pekarchuk met with Chistelle Loupforest External Relations and Partnerships Section of the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs at the United Nations

Ndër shqetësimet kryesore të Shoqërisë është siguruar dobinë dhe afateve kohore të dorëzimit të ndihmës humanitare. Në të dy nivelet globale dhe lokale, anëtarët DSSG dëshiron të punojë me donatorët e ndihmës dhe përfituesit ndaj këto qëllime. Në veçanti, Shoqëria mbështet veprat e kuadrit të OKB-White helmetat.

Nga Ngjarje

Komentet janë të mbyllura për këtë term.