UN Global Compact US network ng panayam "Ang Boardroom Inperative"

sa pamamagitan ng Bill Weiss sa Nobyembre 5, 2009

Ang UN Global Compact pagpupulong ay dumalo sa pamamagitan ng Dr. Sanchez sa ngalan ng Diplomatic Society.
Gayundin sa pagdalo ay Allen White-Tellus Institute, Bill Conway-Tagapangulo Fairmount Mineral, Carolyn Woo-Dean Norte Dame College of Buisness, Cary Klafter-Intel, Diane Dillio Ridgley-Interface, Brian Lowry-Monsanto, Susan Stomer-Novo Nordisk sa pangalan ilan

Mula Kaganapan

Mga komento ay sarado na para sa entry na ito.