BM CERF Toplantısı

5 Kasım 2009 tarihinde Bill Weiss tarafından

UN , New York; DSSG Envoy; Volodymyr Pekarchuk met with Chistelle Loupforest External Relations and Partnerships Section of the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs at the United Nations

Toplumun ana kaygıları arasında insani yardım teslim yararlılığını ve zamanında sağlamaktır. Hem küresel ve yerel düzeyde, DSSG üyeleri, bu amaçlar doğrultusunda yardım donör ve alıcı ile çalışmak istemektedir. Özellikle, Toplum BM Beyaz Kasklar çerçeve çalışmalarını desteklemektedir.

Gönderen Olaylar

Yorumlar Bu giriş için kapalıdır.